NVŠ programa „Šiuolaikinis šokis, šokis prie orkestro“

Apie

Programa skirta 7-18 m. vaikams ir jaunimui. Šį programa jau šokančioms ir naujai atėjusioms mergaitėms. Šokių užsiėmimuose ugdysime mokinių šokio bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę tapti kūrybiška, aktyvia, meninius ir kultūrinius poreikius tenkinti gebančia asmenybe. Programos tikslas, kad mokiniai įgytų ir plėtotų šokio kūrybos patyrimą, ugdytųsi gebėjimus, reikalingus savarankiškai kurti, pristatyti kūrybinės šokio veiklos rezultatus ir aktyviai dalyvautų bendruomenės bei šalies kultūriniame gyvenime.

vadovė Asta Saikauskienė

Tipas
Neformalusis vaikų ugdymas